Často kladené otázky - Technologie

Jak rychle zjistíte selhání systému, výpadek sítě nebo např. sabotáž a jak reagujete?

Pouze trvalá funkčnost monitorovacího systému zaručuje odpovídající bezpečnost. Trvale monitorujeme všechny relevantní funkce prostřednictvím softwarové kontrolní rutiny. V případě poruchy víme problému v řádech sekund a naše 24hodinová pohotovostní technická služba je vždy připravena k výjezdu.

Co se stane, když někdo přeřízne napájecí kabel k videověži?

Ve všech věžích PROGUARD Integrovaná baterie zaručuje přerušení napájení, plnou funkci na dalších 72 hodin. Naše bateriová záloha se vztahuje i na naše osvětlení, májáky a sirény, takže celá věž je stále schopna pracovat v noci zcela autonomně (dokonce i při výpadku internetu), dokud nedorazí náš technik a problém neodstraní. Jinak by bylo příliš snadné v noci přechytračit slepý systém.

Navíc s PROGUARD Solar nabízíme systém s vlastním napájením, který díky solárním panelům a palivovým článkům a vysokokapacitním záložním bateriím umožňuje systému fungovat celé měsíce bez externího napájení, a to i v zimě.

Je možné zakrýt určité oblasti v oblasti sledování?

Určitě! Musíme dokonce skrýt veřejné prostory. Kromě toho můžeme jejich požadované oblasti navždy skrýt v souladu s nařízením GDPR o ochraně dat.

Probíhá zpracování poplachů prostřednictvím vlastního poplachového centra?

Každý monitorovací systém je jen tak silný, jak silný je nejslabší článek řetězu. Zejména video monitorovací systémy poskytují nejkomplexnější informace pro bezpečné vyhodnocení nebezpečné situace. Spolehlivá analýza situace vyžaduje speciálně vyškolený a zkušený personál, který je neustále ve střehu. To je zajišťováno výhradně námi provozovaným dohledovým a poplachovým centrem, které řídí a dokumentuje všechny poplachy a výsledná opatření prostřednictvím softwaru pro zpracování poplachů.

Jak tento kamerový dohled vlastně funguje?

Kamerové věže PROGUARD používají inteligentní analýzu videa k monitorování vašeho terénu v časech, kdy chcete být chráněni. Kamery téměř bezchybně detekují osoby a auta a předávají odpovídající náhledy kamer do našeho vlastního českého dohleedového centra, které je nepřetržitě obsluhováno vyškoleným personálem. Zde jsou všechny poplachy ověřovány v reállném čase, pachatelé osloveni naším reproduktorovým systémem na místě a vyzváni k opuštění místa a případně jsou přijata další mimořádná opatření.

Je funkčnost systému omezena mrtvými úhly kamer?

Díky konstrukci tvoří blízká zóna kolem videověže obecně mrtvý úhel pro detekci kamerou. Vzhledem k tomu, že zejména tuto oblast nelze v pozemním stavitelství z prostorových důvodů kompenzovat, obvykle zde vznikají nekontrolované způsoby přístupu pro případné pachatele. Díky vysoké modularitě našich systémů tnto problém řešíme použitím dalších dodatečných kamer umístěných na Micro věžích tak, aby si mrtvé úhly věže střežily navzájem. Tímto způsobem vždy pokryjeme 100% obvodových oblastí perimetru, aby nepozorované vniknutí nebylo možné.

Jaká je možná celková monitorovaná plocha?

Při specifikaci maximálního monitorovacího rozsahu je třeba dodržet parametry prostředí. Vzhledem k tomu, že zloději zřídka přicházejí ve dne a za slunečního svitu, je nutné uvést oblast s nejhoršími možnými parametry, jako je tma a husté sněžení/déšť. Naše systémy spolehlivě detekují až 60 m daleko, a to i za nepříznivých podmínek, a pokrývají rozsah sledování až 216°.

Umí PROGUARD měřit a zaznamenávat i počasí?

Ano, všechny modely PROGUARD umí standardně v reálném čase měřit a v podobě přehledných grafů dostupných online i pro klienta ukládat informace o aktuální i historické teplotě a vlhkosti vzduchu. PROGUARD Tower navíc nabízí i měření rychlosti větru. 

Jsou záběry pořizovány nepřetržitě?

Společně s vámi jako s klientem definujeme, ve kterých časech by mělo být nahrávání aktivováno a jak dlouho by měl být záznam uchováván. (Například všední dny od 6 do 18 hodin, víkendy celý den až 30 dní zpětně.) Časy můžete samozřejmě kdykoli změnit zavoláním do našeho dispečinku s uvedením vašeho bezpečnostního hesla pro komunikaci.

Spouští hmyz falešné poplachy?

Ne, používáme takzvanou „objektovou“ videoanalýzu, která vylučuje falešné poplachy hmyzu, pokud nemá dvě ruce a nohy a nepohybuje se jako člověk. Navíc nejsme závislí na osvětlení hlídacího prostoru, takže hmyz není přitahován světlem.

Poptat